Công Phượng lần thứ 2 hoãn ngày sang Pháp thử việc: Chưa hẹn ngày lên đường

Công Phượng lần thứ 2 hoãn ngày sang Pháp thử việc: Chưa hẹn ngày lên đường

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc tại CLB Cl