Wu Lei: Kết quả không hoàn hảo.Một số cơ hội là một điều tốt.Hôm nay là một khởi đầu tốt.

Wu Lei: Kết quả không hoàn hảo.Một số cơ hội là một khởi đầu tốt hôm nay [Jadwal Sepakbola Euro 2020]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 11: Vào tối ngày 24 tháng 11, người Tây Ban Nha ở vòng 14 của La Liga 1-1 buộc phải buộc phải buộc phải ở nhà1-1 bị ép buộc tại HomePingchta Phí, bóng Trung Quốc