FCCocavàngọnlửa“vìlogotrênngựcáo”

Dù đã xuống hạng sau vòng 4 nhưng Coca vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm, không buông bỏ cho tới những phút cuối cùng…