De Gea gần như đã khóc: Thật đáng xấu hổ khi thấy cú đá của Manchester United như thế này.

De Gea gần như đã khóc: Thật đáng xấu hổ khi thấy cú đá của Manchester United như thế này [Halaman Khusus Sepakbola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 11: Sau trận đấu của Manchester United 1-4De gea, gần như de gea, gần như de gea gần như gần như gần như de gea. Tôi đã khóc tất cả, anh ấy chơi với bóng