KhởitranhgiảibóngđáThiênLong2017–CúpTrầnDoãn

Sáng 23/8, Lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Thiên Long 2017 – Cúp Trần Doãn đã diễn ra tại khách sạn Kỳ Hòa, TP.HCM.