Manchester United 2 để trợ cấp cho Cristiano Ronaldo!Lin Huang ngã xuống để che mặt Cavani để trở lại quả bóng để trả lại quả bóng desain kaos bola

Manchester United 2 để trợ cấp cho Cristiano Ronaldo để giết!Lin Huang ngã xuống để che mặt và Cavani trở lại với bóng [Desain Kaos Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9: Cristiano Ronaldo đã cứu Manchester United với truyền thuyết, nhưng điều này của anh ấy là kết quả của đội. Trước khi Cristiano Ronaldo phá cửa, Lynch và Cava