Yêu cầu dời lịch trận tranh Cúp Liên khu vực Việt Nam – Hàn Quốc từ tháng 3 xuống tháng 6 bị bác bỏ

Yêu cầu dời lịch trận tranh Cúp Liên khu vực Việt Nam – Hàn Quốc từ tháng 3 xuống tháng 6 bị bác bỏ

Theo tờ Yonhap, sau cuộc trao đổi giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc, hai bên thống nhất giữ nguyên