Tiền đạo Bình Định tái hiện pha bóng ‘bàn tay của chúa’

Tiền đạo Bình Định tái hiện pha bóng ‘bàn tay của chúa’

Tình huống diễn ra ở phút thứ 10, Xuân Nam bật cao, giơ cánh tay trái lên để đưa bóng vào lưới. Tiền