Top 16 trong Champions League đã được xác định!Barcelona đánh bại trò chơi và có một trận chiến trực tiếp và chết chóc Juragan Bola

Top 16 trong Champions League đã xác định 15!Thất bại của Barcelona và One Game of Life and Death [APK Juragan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 12: Vào sáng sớm ngày 9 tháng 12, Giờ Bắc Kinh, Nhóm Champions League E-H đã mở ra cuộc thi Onewheel cuối cùng.vòng cuối cùng của vòng bảng, Champions League